Dobrodošli na spletnih straneh Shotokan Karate-Do kluba TOUSHI Mokronog
S E N S E ITadej Trinko, 2.DAN


GSM: 041/915-522
E-mail:

Sensei Tadej Trinko, 2.DAN Sensei Tadej Trinko, 2.DAN
Sensei Tadej Trinko, 2.DAN
Sensei Tadej Trinko, 2.DAN Sensei Tadej Trinko, 2.DAN
Tadej Trinko, 2.DAN


O B V E S T I L AS treningi karateja začnemo 10. septembra, vsak ponedeljek:
- od 15:30 do 16:30 začetniki in 10. kyu,
- od 16:30 do 17:30 9.kyu in rumeni pasovi,
- od 17:30 do 19:00 oranžni pasovi in starejši,


in vsako sredo:
- od 15:00 do 16:00 začetniki in 10. kyu,
- od 16:00 do 17:00 9.kyu in rumeni pasovi,
- od 17:00 do 18:30 oranžni pasovi in starejši.

 

Sensei Tadej Trinko, mojster 2. DAN

(9.9.2018 21:00)

 

S pričetkom novega šolskega leta 2017/2018 v klubu potekajo vpisi v vadbo Karate-Do-ja.

Komu je namenjen Karate-Do?

Karate je zelo primeren tako za otroke kot tudi za odrasle, saj njegov strogi moralni kodeks zahteva najvišji nivo reda in discipline. Absolutna kontrola lastnega uma in telesa je eno izmed bistev te borilne veščine, ki temelji na spoštovanju sebe in drugih. Posledično v karateju ni prostora za nasilje. Sprostitev pred vsakdanjim stresom dviga kvaliteto življenja. Vznemirjenim otrokom pomaga sprostiti agresivnost, boječim pa omogoča razvijati samozavest in izboljšanje gibalnih sposobnosti.

Treningi za začetnike (5-9 let in 10. kyu) potekajo 2x tedensko, vsak:
- ponedeljek od 15:30-16:30 (1h) in
- sreda od 16:30 do 17:30 (1h).

Treningi za nadaljevalno skupino (10 let dalje in 10. kyu) potekajo 2x tedensko, vsak:
- ponedeljek od 16:30-17:30 (1h) in
- sreda od 16:30 do 17:30 (1h).

Treningi za starejše (15 let dalje) potekajo 3x tedensko, vsak:
- ponedeljek od 17:30 do 19:00 (1,5h),
- sreda od 17:30 do 19:00 (1,5h) in
- petek od 17:00 do 18:30 (1,5h).

Vsi treningi potekajo v veliki dvorani OŠ Mokronog. Vpisi potekajo skozi celotno šolsko leto.

Vse dodatne informacije na 041915522, sensei Tadej Trinko, mojster 2.DAN


Galerije slik s treningov in drugih dogodkov si oglejte na naši Facebook strani...


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U R N I KZ A Č E T N I K I (5-9 let in 10. kyu)

 

P O N E D E L J E K
o d  15 : 30  d o  16 : 30  u r e (1h)
S R E D A

o d  16 : 00  d o  17 : 00  u r e (1h)

 

N A D A L J E V A L N A  S K U P I N A (10 let dalje in 10. kyu)

 

P O N E D E L J E K
o d  16 : 30  d o  17 : 30  u r e (1h)

S R E D A

o d  16 : 00  d o  17 : 00  u r e (1h)

 

S T A R E J Š I (15 let dalje)

 

P O N E D E L J E K
o d  17 : 30  d o  19 : 00  u r e (1,5h)

S R E D A

o d  17 : 00  d o  18 : 30  u r e (1,5h)

P E T E K

o d  17 : 00  d o  18 : 30  u r e (1,5h)L O K A C I J ATreningi potekajo v veliki telovadnici OŠ Mokronog. Vljudno vabljeni!

R e d   i n   d i s c i p l i n a   j e   n a š a   v r l i n a   !